SEP/KUOZ rapportage

PUG-contactpersoon: Marijke Folgering (Rijksuniversiteit Groningen)

In Nederland dienen alle universiteiten te rapporteren over onderzoeksoutput* en onderzoeksinzet (fte’s en funding)

  • Jaarlijks conform KUOZ (Kengetallen Universitair Onderzoek)
  • (Drie tot) zes-jaarlijks voor de onderzoeksvisitaties, conform SEP (Standaard Evaluatie Protocol voor kwaliteitszorg onderzoek)

*Hoewel in Pure “research output” alleen publicaties betreft, bedoelen wij onderzoeksoutput in bredere zin; hiermee duiden we niet alleen publicaties, maar ook onderzoeksactiviteiten, media output en onderzoeksdata.

Om KUOZ respectievelijk SEP rapportages te faciliteren, is een SEP/KUOZ module gerealiseerd in Pure. Momenteel biedt deze module ‘views’ op SEP en KUOZ publicaties en onderzoeksinzet (fte’s en funding). Dit is de globale planning voor verdere ontwikkeling:

  • April 2018: Uitbreiding rapportagemogelijkheden voor KUOZ output met research activities, prizes en press/media

Nog in te plannen:

  • Uitbreiding rapportagemogelijkheden voor SEP en KUOZ output met datasets
  • Verbeteringen aan de uploadfunctie en de presentatie van onderzoeksinzet (fte’s en funding)
  • Toevoeging van rapportagemogelijkheden voor SEP/KUOZ in de nieuwe rapportagemodule