SEP/KUOZ rapportage

PUG-contactpersoon: Marijke Folgering (Rijksuniversiteit Groningen)

In Nederland dienen alle universiteiten te rapporteren over onderzoeksoutput* en onderzoeksinzet (fte’s en funding)

 • Jaarlijks conform KUOZ (Kengetallen Universitair Onderzoek)
 • (Drie tot) zes-jaarlijks voor de onderzoeksvisitaties, conform SEP (Standaard Evaluatie Protocol voor kwaliteitszorg onderzoek)

*Hoewel in Pure “research output” alleen publicaties betreft, bedoelen wij onderzoeksoutput in bredere zin; hiermee duiden we niet alleen publicaties, maar ook onderzoeksactiviteiten, media output en onderzoeksdata.

Om KUOZ respectievelijk SEP rapportages te faciliteren, is een SEP/KUOZ module gerealiseerd in Pure. Momenteel biedt deze module ‘views’ op SEP en KUOZ onderzoeksoutput en onderzoeksinzet (fte’s en funding). Dit is de globale planning voor verdere ontwikkeling:

 • Oktober 2018:
  • Verbeteringen aan de uploadfunctie en de presentatie van onderzoeksinzet (fte’s en funding)
  • Verbeteringen aan presentatie van KUOZ-views (verwijderen van 3-jaars limiet)
  • Uitbreiding van configuratiemogelijkheden t.a.v. SEP reporter rol en zichtbaarheid van de SEP-tab voor personen
 • Februari 2019: Uitbreiding rapportagemogelijkheden voor SEP en KUOZ output met datasets

Voortdurend:

 • Toevoeging van rapportagemogelijkheden voor SEP/KUOZ in de nieuwe rapportagemodule